Školné

Klavír 1800,-
Keyboard 1800,-
Zpěv 1800,-
Housle 1800,-
Kytara    1800,-
Zobcová Flétna 1800,-
Příčná flétna   1800,-
Trubka 1800,-
PHV 900,-
LDO 900,-
Sbor 300,-
Studium pro dospělé 5000,-

 

Školné se hradí za pololetí, a to do 15.9. a 15.2.

iZUŠ

izus-logo

Naše Základní umělecká škola ELEMENTÁRIA je součástí projektu iZUŠ - informačního systém základních uměleckých škol

Přejí na www.izus.cz

zus-publicita