Školné

Klavír 1800,-
Keyboard 1800,-
Zpěv 1800,-
Housle 1800,-
Kytara    1800,-
Zobcová Flétna 1800,-
Příčná flétna   1800,-
Trubka 1800,-
PHV 900,-
LDO 900,-
Sbor 300,-
Studium pro dospělé 5000,-

 

Školné se hradí za pololetí, a to do 15.9. a 15.2.

iZUŠ

izus-logo

Naše Základní umělecká škola ELEMENTÁRIA je součástí projektu iZUŠ - informačního systém základních uměleckých škol

Přejí na www.izus.cz

Novinky

PODĚKOVÁNÍ

Ve středu 23. května se uskutečnil „Závěrečný koncert žáků“ naší školy. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem účinkujícím za vynikající umělecké výkony.

Pedagogům za svědomitou přípravu svých svěřenců na koncert. Rodičům i ostatním posluchačům za velký potlesk a skvělou atmosféru.

 

Přeji nám všem, aby i příští školní rok byl pro naše žáky přínosným a současně zábavným.

 

Dagmar Mastná, ředitelka ZUŠ Elementária