Dramatická výchova

Děti se u nás učí správné výslovnosti, ovládání svého hlasu a pěknému držení těla, spolupráci ve skupině, zároveň však rozvoji vlastní fantazie a možnostem její realizace. Individuálně se věnujeme recitaci.


To vše probíhá formou her, cvičení a improvizací. Hra je symbolem světa, člověk si hraje již od dětství. Podporujeme hru a přechod od neuvědomělého „hraní si“ k uvědomělému „hraní“, které nás provází celý život. Děti se seznamují s literaturou, později i s tvorbou vlastních textů a divadelních představení, které předvádějí na různých akcích ZUŠ.

Dovednosti, jež zde rozvíjíme, zúročí děti ve svých budoucích povoláních. Zejména v těch, kde je potřeba jednat s lidmi. Individuálně lze dohodnout přípravu dítěte k přijímacím zkouškám na umělecké školy s divadelním zaměřením.

Předpokladem pro přijetí do literárně-dramatického oboru je chuť si hrát, tvořit, kultivovat své jednání, dále pak spolehlivost a schopnost respektovat druhého. V divadle ani v životě to jinak nejde.

iZUŠ

izus-logo

Naše Základní umělecká škola ELEMENTÁRIA je součástí projektu iZUŠ - informačního systém základních uměleckých škol

Přejí na www.izus.cz

Novinky

PODĚKOVÁNÍ

Ve středu 23. května se uskutečnil „Závěrečný koncert žáků“ naší školy. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem účinkujícím za vynikající umělecké výkony.

Pedagogům za svědomitou přípravu svých svěřenců na koncert. Rodičům i ostatním posluchačům za velký potlesk a skvělou atmosféru.

 

Přeji nám všem, aby i příští školní rok byl pro naše žáky přínosným a současně zábavným.

 

Dagmar Mastná, ředitelka ZUŠ Elementária