Hra na housle

Housle jsou nejznámější a nejdostupnější smyčcový nástroj. Proto je mezi rodiči a začínajícími žáky o studium hry na tento nástroj značný zájem. Ta je však stejně náročná jako hra na ostatní smyčcové nástroje.
Zvládnout správný postoj, držení nástroje, držení smyčce, prstovou techniku, a navíc ještě koordinaci všech potřebných pohybů, správné tvoření tónu a správnou intonaci je velmi těžké, a je proto třeba hledat neustále vhodné metody, jak dítě motivovat a naučit je základům hry nenásilnou a poutavou formou.

iZUŠ

izus-logo

Naše Základní umělecká škola ELEMENTÁRIA je součástí projektu iZUŠ - informačního systém základních uměleckých škol

Přejí na www.izus.cz

Novinky

PODĚKOVÁNÍ

Ve středu 23. května se uskutečnil „Závěrečný koncert žáků“ naší školy. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem účinkujícím za vynikající umělecké výkony.

Pedagogům za svědomitou přípravu svých svěřenců na koncert. Rodičům i ostatním posluchačům za velký potlesk a skvělou atmosféru.

 

Přeji nám všem, aby i příští školní rok byl pro naše žáky přínosným a současně zábavným.

 

Dagmar Mastná, ředitelka ZUŠ Elementária