Hra na Keyboard

Velkou výhodou nástroje je široká škála zvuků a možnost instrumentálních doprovodů, které nabízí žákům velice zajímavý materiál pro kvalitní hudební přednes.

Nástroj je možné využít jako sólový, nebo doprovodný. Výuka je tedy nasměrována tak, aby byl žák schopen hrát obecně na klávesový nástroj a zároveň se dobře orientoval v možnostech a vybavení elektronického nástroje a byl schopen je používat. Díky tomu bude hra žáků již po velmi krátké době pro ně i pro jejich okolí příjemným zážitkem. Vedeme žáky k tomu, aby se naučili hrát skladby různých žánrů s využitím všech možností, které nástroj nabízí.

iZUŠ

izus-logo

Naše Základní umělecká škola ELEMENTÁRIA je součástí projektu iZUŠ - informačního systém základních uměleckých škol

Přejí na www.izus.cz

Novinky

PODĚKOVÁNÍ

Ve středu 23. května se uskutečnil „Závěrečný koncert žáků“ naší školy. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem účinkujícím za vynikající umělecké výkony.

Pedagogům za svědomitou přípravu svých svěřenců na koncert. Rodičům i ostatním posluchačům za velký potlesk a skvělou atmosféru.

 

Přeji nám všem, aby i příští školní rok byl pro naše žáky přínosným a současně zábavným.

 

Dagmar Mastná, ředitelka ZUŠ Elementária