Hra na příčnou flétnu

Příčná flétna patří do skupiny dřevěných dechových nástrojů. Svým rozsahem se řadí mezi nástroje sopránové. Pro své zvukové a výrazové možnosti je velmi vyhledávaným a využívaným nástrojem jak v sólové, tak i v souborové, či orchestrální hře. Své uplatnění nalézá příčná flétna i v moderní hudbě.

Na začátku studia se žák seznámí se stručnou historií nástroje, jeho vývojem, stavbou a naučí se základy údržby nástroje. Učí se také správnému postoji a držení nástroje. Poté je třeba velmi nenásilnou a přirozenou formou začít tvořit nátisk. Ten se upevňuje pomocí různých tónových cvičení nejdříve v základní a později i v dalších polohách nástroje. Je seznámen se základními technickými možnostmi flétny a postupně je zdokonaluje.

iZUŠ

izus-logo

Naše Základní umělecká škola ELEMENTÁRIA je součástí projektu iZUŠ - informačního systém základních uměleckých škol

Přejí na www.izus.cz

Novinky

PODĚKOVÁNÍ

Ve středu 23. května se uskutečnil „Závěrečný koncert žáků“ naší školy. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem účinkujícím za vynikající umělecké výkony.

Pedagogům za svědomitou přípravu svých svěřenců na koncert. Rodičům i ostatním posluchačům za velký potlesk a skvělou atmosféru.

 

Přeji nám všem, aby i příští školní rok byl pro naše žáky přínosným a současně zábavným.

 

Dagmar Mastná, ředitelka ZUŠ Elementária