Hudební příprava pro předškoláky

V přípravném studiu jsou hravou formou rozvíjeny základní hudební schopnosti, dovednosti a návyky žáků. Za pomocí jednoduchých her a činností ať již pěveckých, instrumentálních, pohybových či poslechových se vytváří jejich budoucí zájem o hudbu a studium v základní umělecké škole obecně.

iZUŠ

izus-logo

Naše Základní umělecká škola ELEMENTÁRIA je součástí projektu iZUŠ - informačního systém základních uměleckých škol

Přejí na www.izus.cz

Novinky

PODĚKOVÁNÍ

Ve středu 23. května se uskutečnil „Závěrečný koncert žáků“ naší školy. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem účinkujícím za vynikající umělecké výkony.

Pedagogům za svědomitou přípravu svých svěřenců na koncert. Rodičům i ostatním posluchačům za velký potlesk a skvělou atmosféru.

 

Přeji nám všem, aby i příští školní rok byl pro naše žáky přínosným a současně zábavným.

 

Dagmar Mastná, ředitelka ZUŠ Elementária