Sólový zpěv

Technika pěvecké a hlasové výchovy vychází z přirozeného posazení hlasu žáka. Hned od počátku studia dbáme na správný a uvolněný postoj žáka při zpěvu, na kvalitní dechovou oporu a výuku dechové techniky. Zaměřujeme se na správnou artikulaci a bezchybnou výslovnost, kterou případně korigujeme, či doporučíme návštěvu logopeda.

Základem pěvecké a hlasové výchovy je propojování hrudního a hlavového rejstříku hlasu. Při průpravných cvičeních je vždy kladen důraz na individuální přístup k žákovi a jsou respektovány jeho momentální možnosti. Neodmyslitelnou součástí výuky je důraz na správnou intonaci a vedení hlasu v každé hlasové poloze.

Po zvládnutí základů hlasové a dechové techniky, včetně rozšíření rozsahu směrem nahoru i dolů od přirozené hlasové polohy žáka, přistupujeme k výuce různých výrazových prostředků (ovládání dynamiky, melodických ozdob apod.).

Dle dispozic a zájmu žáka je těžiště studia zaměřeno buď více na klasický, nebo populární zpěv.

iZUŠ

izus-logo

Naše Základní umělecká škola ELEMENTÁRIA je součástí projektu iZUŠ - informačního systém základních uměleckých škol

Přejí na www.izus.cz

Novinky

PODĚKOVÁNÍ

Ve středu 23. května se uskutečnil „Závěrečný koncert žáků“ naší školy. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem účinkujícím za vynikající umělecké výkony.

Pedagogům za svědomitou přípravu svých svěřenců na koncert. Rodičům i ostatním posluchačům za velký potlesk a skvělou atmosféru.

 

Přeji nám všem, aby i příští školní rok byl pro naše žáky přínosným a současně zábavným.

 

Dagmar Mastná, ředitelka ZUŠ Elementária